Ngọc Phát Solutions

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 BẰNG PC

Nguyễn Ngọc Huy    24/03/2023
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 BẰNG PC

1. LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 : Reset tổng đài về mặc định cho lần cài đặt đầu tiên tổng đài ns300 (Nếu đang sử dụng rồi thì bỏ qua bước này)

Tắt điện nguồn tổng đài KX-NS300 -> Gạt nút gạt sang System Initalize -> Bật nguồn tổng đài -> Đèn Run nháy xanh 3-5 lần ->

Gạt nút gạt sang Normal là tổng đài sẽ tự động reset về mặc định 

LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300

2. LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 : Đăng nhập vào lập trình tổng đài ns300

 Địa chỉ IP mặc định: 192.168.0.101 và tài khoản đăng nhập là INSTALLER/1234

3. LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 : Cài đặt các thông số cơ bản tổng đài KX-NS300 cho lần đầu mới mua (Nếu đang dùng rồi bỏ qua bước này)

– Cài đặt password đăng nhập cho lập trình tổng đài ns300 (mặc định là 1234)

– Cài đặt giờ tổng đài KX-NS300 (Hoặc vào PBX configuration -> System -> Date&Time để thay đổi)

– Thay đổi đầu số gọi ra, gọi lễ tân và giải số máy lẻ cho tổng đài KX-NS300 (Hoặc vào PBX configuration -> System -> Numbering Plan -> Main để thay đổi)

– Thiết lập máy lễ tân cho tổng đài KX-NS300 (Hoặc vào PBX configuration -> System -> Operator & BGM để thay đổi)

– Thay đổi địa chỉ IP tổng đài KX-NS300  (Mặc định là 192.168.0.101): Vào Network Service-> IP Address/Ports để thay đổi)

4. LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 : Khai báo kết nối đường vào bưu điện

Bước 1: Chọn khung cắm card bưu điện (1-4 khung) -> bấm chuột vào chữ LCOT6 -> Chọn Port Property

LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300
LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300

Bước 2: Port (Cổng nào) kết nối đường bưu điện thì ta chọn INS, cổng nào không kết nối ta chọn OUS

Chú ý: Phải kiểm tra đường bưu điện nối vào port chuẩn và thực hiện đóng/mở (INS/OUS) đúng không khi gọi ra sẽ không gọi được hoặc gọi ra chập chờn

5. LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 : Cài đặt giải số máy lẻ cho tổng đài KX-NS300

Bước 1: Chúng ta bắt đầu lập trình tổng đài Panasonic kx-ns300 -> Vào PBX Configuration -> System -> Numbering Plan -> Main -> Như hình dưới ta tạo các số máy nhánh từ đầu 1xx -> 8xx, các phương án tạo giải số như sau:

 Trường hợp khai báo 2 số: Ví dụ ở hàng 3 ta tạo giải số có 2 chữ số là 3X (X=0-9), cách thức:

 •  Xóa số 3, cột X ta chọn từ XX về X (1 số X)-> Apply -> Xong đánh lại số 3 -> Apply là xong

 Trường hợp nếu muốn đổi giải 1xx về giải 2 số thì:

 • Vào PBX Configuration -> Extension -> Wired extension -> Extension Setting -> xóa hết các số đang tồn tại ở đây -> Apply
 • Vào PBX Configuration -> System -> Numbering Plan -> Main -> tại dòng 1xx ta xóa số 1 và đổi XX thành X -> Apply -> đánh lại số 1 -> Apply là xong

 Trường hợp đổi sang giải số có 4 chữ số:

Cũng tương tự như ví dụ hàng số 4 là 40xx, vì cột xx chỉ có 2 chữ xx thôi lên ta xóa số 4 đi -> apply -> đánh lại 40 -> apply thì ta được giải số 40xx, tương tự 41xx… các bạn tự thêm vào

 Trường hợp đánh số máy đầu 5:

Vì trong hệ thống đã tồn tại đầu 5 rồi ta phải tiến hành xóa các số đã tồn tại rồi mới tạo được:

 •  Vào PBX Configuration -> Group -> UM group -> Unit Settings (Xóa số 500)
 •  Vào PBX Configuration -> Optional device -> Voice message -> Disa message -> xóa hết các số có đầu 5xx (từ số 501-564)
 •  Vào PBX Configuration -> Maintenance -> Main -> Remote -> xóa số có đầu 5 -> apply (số 599)

 Trường hợp đánh số máy đầu 6:

Vì trong hệ thống đã tồn tại các số đầu 6 rồi ta phải tiến hành xóa các số đã tồn tại rồi mới tạo được:

 •  Vào PBX Configuration -> Optional device -> External Pager -> xóa số 600 đi -> apply
 •  Vào PBX Configuration -> Group -> Incomming call distribution group -> Group setting -> xóa các số từ 601-664 đi -> apply
 •  Vào PBX Configuration -> Maintenance -> Main -> Remote -> xóa số có đầu 6 -> apply (699)

 Trường hợp đánh số máy đầu 7,8:

 •  Về bước 1 -> Chọn feature -> xóa đầu số 7,8 đi -> quay trở về bước 1 gán đầu 7,8 rồi apply

Bước 2: đánh lại số máy nhánh cho từng cổng

 •  Vào PBX Configuration -> Extension -> Wired extension -> Extension Setting -> đánh lại các số máy nhánh cần đặt -> apply

6. LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 : Đổi số máy lẻ

 • Vào PBX Configuration -> Extension -> Wired extension -> Extension Setting -> đánh lại các số máy cần đổi -> apply (chú ý nếu không đổi được thì xem lại mục 5 đã khai báo đầu số chưa)

7. LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 : Khai báo gọi ra

7.1 . Lập trình gọi ra hạn chế di động, liên tỉnh, quốc tế cho tổng đài NS300

Thông thường tổng đài Panasonic hay tổng đài NS300 gọi ra ngoài bằng cách bấm 9 + số máy cần gọi, tuy nhiên bạn muốn hạn chế 1 số máy lẻ nào đó chỉ được gọi nội hạt không được gọi di động thì cách làm như sau:

Bước 1: Cài đặt đầu cấm gọi ra cho lớp (Level) cấm,

Vào PBX configuration -> TRS -> Denied Code -> thao tác như hình ví dụ dưới ta có 3 lớp cấm

 •  Lớp cấm gọi quốc tế (Level 2): Các số gọi đi bắt đầu bằng 00; 17100 sẽ bị cấm gọi ra, lúc này chỉ còn gọi trong nước là nội hạt, liên tỉnh, di động
 •  Lớp cấm gọi liên tỉnh (Level 3): Cấm gọi liên tỉnh, chỉ còn gọi nội hạt
 •  Lớp cấm gọi nội hạt (Level 4): khi này các máy lẻ chỉ gọi nội bộ

Bước 2: Gán lớp (Level) vào nhóm cấm (COS) ví dụ COS3 = TRS Level3

 • Vào  cấu hình PBX -> System -> Class of service -> Cài đặt Cos

Bước 3: Gán máy lẻ cần cấm vào nhóm cấm (COS)

Vào  cấu hình PBX -> Extension -> mở rộng dây -> thiết lập mở rộng

Ví dụ:

 •  Nếu chi gọi nội hạt thì -> máy 101 ta đưa vào COS 3 -> tương đương với Level 3 -> Level 3 chỉ được phép gọi nội hạt
 •  Nếu cho gọi nội hạt liên tỉnh, di động thì -> máy 101 ta đưa vào COS 2 -> tương đương với Level 2 -> Level 2 và lúc này chỉ cấm gọi quốc tế

Chú ý: COS 1 và COS 8+ được phép gọi tất cả không giới hạn

7.2. Lập trình tổng đài Panasonic NS300 gọi ra bằng account code, cấp cho mỗi người 1 password để gọi đi

 • Bước 1: Làm các bước 7.1 để hạn chế gọi ra cho máy lẻ không cho gọi đi
 • Bước 2: Vào PBX configuration -> Feature -> Verification Code tạo mã pass cho người dùng

Cách gọi password: *47 + Code + PIN + số điện thoại

Cách đổi *47 bằng mã khác: Bạn vào Pbx Configuration -> System -> Numbering Plan -> Main -> Tab features -> dòng 21 (Account entry mode) mặc định là *47 bạn có thể đổi thành mã khác khi gọi đi

7.3. Lập trình nhóm máy lẻ được gọi ra nhóm trung kế nhất định cho tổng đài NS300

Ví dụ: Giám đốc (máy lẻ 105) + thư ký (máy lẻ 106) chỉ gọi ra ở trung kế 1 (cổng 1) và không ai được gọi ra trên cổng 1 này

Bước 1: Gán trung kế 1 (cổng 1) vào Trunk group 4: Vào PBX configuration -> CO & Incoming call -> CO Line settings

Bước 2: Gán máy giám đốc (105) và thư ký (106) vào COS8

 • Vào  cấu hình PBX -> Extension -> mở rộng dây -> thiết lập mở rộng

Bước 3: Gán COS8 chỉ gọi ra trên trunk group 4

 • Vào  cấu hình PBX -> System -> Class of service -> Cuộc gọi bên ngoài khối

Như hình ta thấy COS8 được MAP với Group4 -> ô trắng được gọi, ô xanh không được gọi

7.4. Lập trình các nhóm máy lẻ không được gọi cho nhau tổng đài NS300

Ví dụ: nhóm máy 101,102,103 không được gọi cho nhóm máy 104,105,106

Bước 1: Gán 101,102,103 vào COS1; Gán 104,105,106 vào COS3

Vào  cấu hình PBX -> Extension -> mở rộng dây -> thiết lập mở rộng

Bước 2: Cấm không cho COS1 gọi COS3

 • Vào  cấu hình PBX -> System -> Class of service -> Internal gọi Khối

7.5. Lập trình giới hạn thời gian gọi đi trên máy lẻ và nhóm máy lẻ cho tổng đài NS300

Bước 1. Kích hoạt chế độ hạn chế thời gian: Vào PBX configuration -> System -> Class of service -> Cos settings -> tab CO & SMDR, như hình dưới đang kích hoạt COS8, COS9

Bước 2: Thiết lập thời gian hạn chế gọi đi: Vào PBX configuration -> Group -> Trunk Group -> TRG Settings:

Như hình dưới Trunk Group 8 -> COS 8 -> được gọi 10 phút, tương tự Trunk Group 9 -> COS 9 -> được gọi 20 phút

Bước 3: Gán máy lẻ cần hạn chế thời gian vào COS8 hoặc COS9: Vào PBX configuration ->Extension -> Wired extension -> Extension setting -> tại cột COS bạn gán vào COS9/COS9

7.6. Lập trinh gọi số khẩn cấp cho tổng đài NS300

 • Vào PBX configuration ->TRS -> Emergancy Dial -> đánh các số khẩn cấp cần gọi đi

8. LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300: Lập trình khai báo gọi vào cho tổng đài NS300

8.1. Lập trình khai báo múi giờ làm việc cho tổng đài NS300

 •  Chế độ chuyển múi giờ ngày đêm: Automatic
 •  Giờ làm việc (Day) từ 8h sáng -> 17h chiều và sáng thứ 7
 •  Giờ nghỉ (Night) là các giờ còn lại

Các bạn có thể đặt nhiều múi giờ khác nhau

8.2. Lập trình đổ chuông vào máy lẻ bất kỳ cho tổng đài NS300

 • Vào PBX cấu hình -> CO & Incoming Call -> bảng DIL & Port Settings

Ví dụ như hình dưới:

CO1 (trunk1/PSTN1) cả ngày và đêm gọi vào đổ vào máy 105

CO2-6: ban ngày đổ vào 101, giờ nghỉ đổ vào 200

8.3. Lập trình đổ chuông vào nhóm máy lẻ trượt từ thấp đến cao cho tổng đài NS300

Bước 1: đưa các máy vào cùng nhóm:

 •  Vào cấu hình PBX -> Group -> Mở rộng Săn Nhóm

Bước 2: Thiết lập đổ chuông:

 •  Vào PBX configuration -> CO & Incoming Call ->DIL table & Port Settings -> Đánh số đầu nhóm ở bước 1 là 101 vào các Port cần đổ chuông

8.4. Lập trình đổ chuông nhóm nhóm máy lẻ và phân phối cuộc gọi đều cho tổng đài NS300

Bước 1:  Vào Cấu hình tổng đài -> Nhóm -> Phân phối cuộc gọi đến Nhóm -> Cài đặt nhóm

Bước 2: Vào PBX configuration -> CO & Incoming Call ->DIL table & Port Settings -> điền 601 vào cho nhóm ở bước 1, 200 cho bảo vệ hoặc số bất kỳ

8.5 Lập trình gọi vào phát lời chào -> bấm số máy lẻ người cần gặp cho tổng đài NS300

Bước 1: Mã số lời chào mặc định như hình sau, mỗi số tương ứng với 1 lời chào riêng biệt -> Vào PBX configuration -> Optional Device -> Voice message -> Disa message -> như hình dưới mặc định

Bước 2: Cài đặt gọi vào lời chào

 • Vào PBX configuration -> CO & Incoming call -> DIL table & Port Settings -> điền mã lời chào như xem ở bước 1

Bước 3: Ghi âm lời chào

 •  Ghi âm lời chào: Nhấc máy -> *361+ mã số lời chào (từ 501-564, xem ở bước 1) -> tút -> đọc lời chào -> store hoặc cúp máy (không ghi âm được xem chú ý ở dưới)
 •  Nghe lại lời chào: Nhấc máy -> *362+ mã số lời chào (từ 501-564, xem ở bước 1).

Ví dụ: Gọi vào phát lời chào -> bấm 0 gặp lễ tân, bấm 1 phòng kinh doanh (có 3 máy), bấm 2 phòng kỹ thuật…

 • B1: Làm lần lượt mục 8.5 bước 1 đến bước 3 ta có lời chào mã số là 501
 • B2: Tạo nhóm phòng ban -> làm như mục 8.4 bước 1 (ta có nhóm 601 “phòng kinh doanh”, 602 “phòng kỹ thuật…)
 • B3: Vào PBX Configuration -> Optional device -> Voice message -> Disa message -> như hình dưới

Vậy gọi vào lời chào mã số 501: khách hàng bấm 0 thì đổ vào máy lẻ 100, bấm 1 đổ vào nhóm 601, 2 đổ vào nhóm 602 (cách cho máy lẻ vào nhóm 601,602..  xem ở làm như mục 8.4 bước 1)

LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300

Chú ý 1 số tùy chỉnh:

a. Gọi vào đổ chuông ngay

 • PBX configuration -> System -> Timers & Counter -> Tab DISA/Door… -> Dòng Delayed answer time (s) chọn giá trị =0 ( mặc định 5s mới có lời chào)

b. Để máy lẻ ghi âm được lời chào

 • Máy nhánh dùng ghi âm lời chào ở COS64 (PBX configuration ->Extension -> Wired extension -> Extension setting -> tại cột COS bạn gán vào COS64)
 • Và COS64 ở Manager mode = enable (Cấu hình PBX -> Hệ thống -> Loại dịch vụ -> Cài đặt Cos -> Cột Manager COS64 = enable)
Viết bình luận

Quảng cáo

Kính chào

Chào mừng quý khách tới với cửa hàng của chúng tôi. Hãy liên hệ theo địa chỉ cửa hàng ở bên để có thể được tư vấn và chăm sóc một cách tốt nhất. Xin cảm ơn.