Nghĩa vụ của người bán:

  1. Cung cấp thông tin cụ thể về sản phẩm/dịch vụ để khách hàng hiểu và sử dụng.
  2. Giao sản phẩm/hàng hóa đúng thời hạn và số lượng sau khi nhận đủ thanh toán.
  3. Hỗ trợ giải quyết các thắc mắc và khó khăn khi sử dụng sản phẩm.
  4. Cung cấp các chứng từ liên quan đến thanh toán như hóa đơn, phiếu mua hàng.

Nghĩa vụ của người mua:

  1. Tuân thủ quy định và quy trình của người bán.
  2. Thanh toán đầy đủ theo đơn đặt hàng kèm theo các chứng từ.
  3. Hỗ trợ và cung cấp thông tin khi được yêu cầu từ người bán.