Làm thể nào để xem được Camera khi mất điện. UPS 5V - Camera Wifi lưu điện từ 4h -12h

Đặt hàng ngay

Nhận Voucher ưu đãi
giảm giá 30% ngay hôm nay

Điền thông tin bên dưới để nhận ưu đãi

UPS 5V-2Ah niêm yết 195K  👉 Giảm còn 150K

UPS 5V-4Ah niêm yết 247K  👉 Giảm còn 190K

UPS 5V-6Ah niêm yết 299K  👉 Giảm còn 230K

00
00
00
00

Chỉ còn: