Ngọc Phát Solutions

Hướng dẫn cài đặt Secure SignIn bật xác thực 2 lớp 2FA trên thiết bị NAS Synology

Nguyễn Ngọc Huy    28/06/2024
Hướng dẫn cài đặt Secure SignIn bật xác thực 2 lớp 2FA trên thiết bị NAS Synology

1. Secure SignIn là gì?

Secure SignIn là một khung đăng nhập an toàn, giúp tăng cường bảo mật cho tài khoản DSM của bạn bằng cách xác minh thông tin đăng nhập. Điều này có thể thực hiện qua nhiều phương thức khác nhau như phê duyệt đăng nhập, mã xác minh (OTP), và khóa bảo mật phần cứng.

Trên hệ thống NAS Synology sẽ có 2 phương thức bảo mật đăng nhập như sau:

 • Passwordless sign-in: Xác minh thông tin đăng nhập của bạn mà không cần phải sử dụng mật khẩu, đơn giản hóa và hợp lý hóa trải nghiệm hệ điều hành DSM của bạn.
 • 2-Factor Authentication: Ngăn chặn tin tặc dễ dàng xâm phạm tài khoản của bạn bằng cách thêm lớp bảo vệ thứ hai lên trên mật khẩu của bạn.

huong-dan-cai-dat-secure-signin-tren-thiet-bi-nas-synology-2.jpg

2. Thiết lập đăng nhập không cần mật khẩu

2.1 Phê duyệt đăng nhập

Phương pháp này cho phép bạn phê duyệt các yêu cầu đăng nhập DSM của mình bằng cách chỉ cần nhấn vào nút từ ứng dụng Đăng nhập an toàn Synology trên thiết bị iOS hoặc Android của bạn

 • Bước 1: Trong DSM, hãy nhấp vào person-shaped icon ở góc trên của màn hình.
 • Bước 2: Chọn Personal > Account.
 • Bước 3: Trong Sign-in Method, chọn Passwordless Sign-In.
 • Bước 4: Chọn Approve sign-in và nhập mật khẩu của bạn.
 • Bước 5: Làm theo các bước để cài đặt ứng dụng Synology Secure SignIn trên thiết bị di động của bạn.
 • Bước 6: Từ ứng dụng Secure SignIn, hãy nhấp vào biểu tượng + để quét mã QR để thêm thiết bị của bạn.
 • Bước 7: Sau khi hoàn tất, nhấp vào Finish để hoàn tất thiết lập.
 • Bước 8: Lần đăng nhập tiếp theo, bạn chỉ cần mở ứng dụng Secure SignIn để phê duyệt đăng nhập của mình.

2.2 Khóa bảo mật phần cứng

Phương pháp này cho phép bạn đăng nhập vào DSM bằng khóa USB, Windows Hello hoặc Mac Touch ID.

 • Bước 1: Mở trình duyệt của bạn, nhập HTTPS:// theo sau là tên miền DSM của bạn vào thanh địa chỉ, sau đó đăng nhập.
 • Bước 2: Trong DSM, hãy nhấp vào person-shaped icon ở góc trên của màn hình.
 • Bước 3: Chọn Personal > Account.
 • Bước 4: Trong Sign-in Method, chọn Passwordless Sign-In.
 • Bước 5: Chọn Hardware security key và nhập mật khẩu của bạn.
 • Bước 6: Chọn loại khóa phần cứng mà bạn đang sử dụng. Nếu bạn muốn sử dụng Windows Hello hoặc Mac Touch ID, trước tiên hãy đảm bảo định cấu hình chúng trên máy tính của bạn.
 • Bước 7: Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập.
 • Bước 8: Nhập tên cho khóa bảo mật của bạn và nhấp vào Done để hoàn tất thiết lập.
 • Bước 9: Lần đăng nhập tiếp theo, bạn sẽ cần sử dụng khóa bảo mật phần cứng để đăng nhập

3. Thiết lập xác thực 2 yếu tố

Chúng tôi khuyên bạn nên bật xác thực 2 yếu tố cho tài khoản DSM của mình. Bằng cách yêu cầu bước xác minh danh tính thứ hai, xác thực 2 yếu tố sẽ cung cấp thêm một lớp bảo vệ để bảo vệ tài khoản của bạn và tạo ra rào cản chống hack.

3.1 Phê duyệt đăng nhập

Phương pháp này cho phép bạn xác minh các yêu cầu đăng nhập DSM của mình bằng cách chỉ cần nhấn vào nút từ ứng dụng Synology Secure SignIn trên thiết bị iOS hoặc Android của bạn.

 • Bước 1: Trong DSM, nhấp vào person-shaped icon ở góc trên của màn hình nền.
 • Bước 2: Chọn Personal > Account.
 • Bước 3: Trong Sign-in Method, chọn 2-Factor Authentication.
 • Bước 4: Chọn Approve sign-in và nhập mật khẩu của bạn.
 • Bước 5: Làm theo các bước để cài đặt ứng dụng Synology Secure SignIn trên thiết bị di động của bạn.
 • Bước 6: Từ ứng dụng Secure SignIn, nhấp vào biểu tượng + để quét mã QR trên màn hình để thêm thiết bị của bạn.
 • Bước 7: Sau khi quét mã QR, bạn sẽ được yêu cầu bật verification code (OTP) làm phương thức đăng nhập thay thế.
 • Bước 8: Quét mã QR và nhập OTP từ trang OTP trong ứng dụng vào trình hướng dẫn để xác nhận.

huong-dan-cai-dat-secure-signin-tren-thiet-bi-nas-synology-7.jpg

 • Bước 9: Thiết lập email dự phòng của bạn trong trường hợp bạn bị mất thiết bị di động. Điều này sẽ cho phép gửi thông báo qua email thay mặt bạn.
  • Nếu quản trị viên của bạn đã định cấu hình thông báo qua email thì bạn chỉ cần điền email dự phòng của mình.
  • Nếu quản trị viên của bạn chưa định cấu hình thông báo qua email, hãy nhấp vào Setup để thiết lập và xác thực nhà cung cấp dịch vụ email.
  • Nhấp vào Next khi bạn hoàn tất.
 • Bước 10: Nhấn Done để hoàn tất việc thiết lập.
 • Bước 11: Lần đăng nhập tiếp theo, bạn chỉ cần mở ứng dụng Secure SignIn để phê duyệt đăng nhập sau khi nhập mật khẩu.

3.2 Mã xác minh (OTP)

Phương pháp này cho phép bạn xác minh thông tin đăng nhập DSM của mình bằng cách nhập mã gồm 6 chữ số từ ứng dụng Secure SignIn Synology trên thiết bị iOS hoặc Android của bạn.

 • Bước 1: Trong DSM, hãy nhấp vào person-shaped icon ở góc trên của màn hình.
 • Bước 2: Chọn Personal > Account.
 • Bước 3: Trong Sign-in Method, chọn 2-Factor Authentication.
 • Bước 4: Chọn Verification code (OTP) và nhập mật khẩu của bạn
 • Bước 5: Làm theo các bước để cài đặt ứng dụng Synology Secure SignIn trên thiết bị di động của bạn.
 • Bước 6: Từ ứng dụng Secure SignIn, hãy nhấp vào biểu tượng + để quét mã QR trên màn hình để thêm thiết bị của bạn.
 • Bước 7: Quét mã QR và nhập OTP từ ứng dụng vào trình hướng dẫn để xác nhận.
 • Bước 8: Thiết lập email dự phòng của bạn trong trường hợp bạn bị mất thiết bị di động. Điều này sẽ cho phép gửi thông báo qua email thay mặt bạn
  • Nếu quản trị viên của bạn đã định cấu hình thông báo qua email thì bạn chỉ cần điền email dự phòng của mình.
  • Nếu quản trị viên của bạn chưa định cấu hình thông báo qua email, hãy nhấp vào Setup để thiết lập và xác thực nhà cung cấp dịch vụ email nếu bạn chưa làm như vậy trong Personal > Email Delivery.
  • Nhấp vào Next khi bạn hoàn tất.

huong-dan-cai-dat-secure-signin-tren-thiet-bi-nas-synology-8.jpg

 • Bước 9: Nhấn Done để hoàn tất việc thiết lập.
 • Bước 10: Lần đăng nhập tiếp theo, bạn sẽ cần nhập mã xác minh gồm 6 chữ số từ ứng dụng Secure SignIn làm xác minh sau khi nhập mật khẩu của mình.

3.3 Khóa bảo mật phần cứng

Phương pháp này cho phép bạn xác minh thông tin đăng nhập của mình vào DSM bằng khóa USB, Windows Hello hoặc Mac Touch ID.

 • Bước 1: Mở trình duyệt của bạn, nhập HTTPS:// theo sau là tên miền DSM của bạn vào thanh địa chỉ và đăng nhập.
 • Bước 2: Trong DSM, nhấp vào person-shaped icon ở góc trên của màn hình nền.
 • Bước 3: Chọn Personal > Account.
 • Bước 4: Trong Sign-in Method, chọn 2-Factor Authentication.
 • Bước 5: Chọn Hardware security key và nhập mật khẩu của bạn
 • Bước 6: Chọn loại khóa phần cứng mà bạn đang sử dụng. Nếu bạn muốn sử dụng Windows Hello hoặc Mac Touch ID, trước tiên hãy đảm bảo định cấu hình chúng trên máy tính của bạn.
 • Bước 7: Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập.
 • Bước 8: Nhập tên cho khóa bảo mật của bạn và nhấp vào Done để hoàn tất thiết lập.
 • Bước 9: Lần đăng nhập tiếp theo, bạn sẽ cần sử dụng khóa bảo mật phần cứng để xác minh đăng nhập sau khi nhập mật khẩu.

4. Sao lưu và khôi phục khi bạn thay đổi thiết bị

Bạn có thể sao lưu các tài khoản Approve sign-in và hồ sơ OTP được ghép nối vào Tài khoản Synology của mình để khôi phục trong trường hợp bạn thay đổi hoặc mất thiết bị di động.

4.1 Kích hoạt tính năng sao lưu

 • Bước 1: Mở Synology Secure SignIn trên thiết bị di động của bạn, nhấn vào biểu tượng dấu chấm lửng dọc ⋮ > Settings.
 • Bước 2: Nhấn vào Backup service và bật Auto Backup.
 • Bước 3: Làm theo hướng dẫn trên màn hình để đăng nhập vào Tài khoản Synology của bạn.

4.2 Khôi phục các tài khoản đã sao lưu từ Tài khoản Synology của bạn

 • Bước 1: Mở Synology Secure SignIn trên thiết bị di động mới của bạn.
 • Bước 2: Nếu bạn mới cài đặt ứng dụng, bạn sẽ thấy trang chào mừng. Nhấp vào Restore Backup.
 • Bước 3: Làm theo hướng dẫn trên màn hình để đăng nhập vào Tài khoản Synology của bạn.

5. Tổng kết

Trên đây là bài viết hướng dẫn cài đặt Secure SignIn trên thiết bị NAS Synology. Hy vọng, với những gì chia sẻ trên sẽ giúp bạn cài đặt thành công. Bạn có thể tham khảo thêm nhiều bài hướng dẫn của chúng tôi trong chuyên mục hướng dẫn Synology để tìm hiểu thêm. Xin cảm ơn!

Viết bình luận

Quảng cáo

Kính chào

Chào mừng quý khách tới với cửa hàng của chúng tôi. Hãy liên hệ theo địa chỉ cửa hàng ở bên để có thể được tư vấn và chăm sóc một cách tốt nhất. Xin cảm ơn.